Strona główna / Blog / Czy można odliczyć fotowoltaikę od podatku? Sprawdźmy co warto wiedzieć na ten temat

Czy można odliczyć fotowoltaikę od podatku? Sprawdźmy co warto wiedzieć na ten temat

Rozpoczęcie montażu instalacji fotowoltaicznej w danym roku podatkowym otwiera przed każdym płatnikiem możliwość skorzystania z możliwości odliczenia poniesionych kosztów w rocznej deklaracji PIT. Jednak, aby ten proces przebiegł prawidłowo, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych zasad, o których warto pamiętać. Sprawdźmy, jak skutecznie odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku.

Komu przysługuje prawo do ulgi podatkowej na instalację fotowoltaiczną?

Kwestie uprawniające podatnika do skorzystania z ulgi podatkowej zostały precyzyjnie określone w artykule 26h ustęp 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Z przepisów jasno wynika, że do odliczenia od podatku z tytułu montażu instalacji fotowoltaicznej są uprawnieni właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Warto zaznaczyć, że możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej istnieje również przy rozliczaniu się według podatku liniowego, skali podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Jeżeli spełniamy wyżej wymienione warunki, będzie przysługiwać nam ulga termomodernizacyjna. Jednak warto pamiętać, że fotowoltaika, choć jest inwestycją przynoszącą wiele korzyści, wiąże się ze sporymi kosztami. Ważne jest zaznaczenie, że nie wszystkie wydatki związane z taką instalacją będą mogły zostać uwzględnione w zeznaniu podatkowym. Ulga na fotowoltaikę obejmuje koszty poniesione w danym roku podatkowym na urządzenia, materiały budowlane oraz na usługi związane z przeprowadzanymi pracami termomodernizacyjnymi. Jeśli w gospodarstwie domowym już funkcjonuje instalacja fotowoltaiczna, możliwe będzie odliczenie jej od podatku w ciągu trzech kolejnych lat od daty poniesienia pierwszego związanego z nią wydatku.

Jak prawidłowo odliczyć koszty fotowoltaiki od podatku?

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój branży fotowoltaicznej, w ostatnich latach sporym zainteresowaniem cieszy się ulga podatkowa na fotowoltaikę. W ramach ulgi termomodernizacyjnej, koszty związane z montażem paneli fotowoltaicznych można odliczyć od podatku.

Bardzo ważne jest rzetelne udokumentowanie wszystkich poniesionych wydatków. Bez tego, nie będzie można określić ani potwierdzić wysokości poniesionych kosztów. Szczegółowe informacje dotyczące odliczenia kosztów w przypadku inwestycji takiej jak instalacja fotowoltaiczna znajdziemy w części B deklaracji podatkowej, a konkretnie na pozycji 33 załącznika PIT/O, która dotyczy kosztów związanych z realizacją termomodernizacji. 

Warto zaznaczyć, że jeżeli uregulowaliśmy kwotę brutto i wcześniej nie odliczyliśmy podatku od towarów i usług, ulga termomodernizacyjna obejmuje także kwotę VAT. Należy podkreślić, że w sytuacji posiadania małżeńskiej wspólności majątkowej, istnieje także możliwość uwzględnienia w deklaracji podatkowej również wydatków małżonka. W takiej sytuacji szczegóły dotyczące tego zagadnienia znajdziemy w formularzu PIT/O w części B na poz. 34.

Jakie usługi i materiały podlegają odliczeniu od podatku?

Odliczenie od podatku dotyczy wszystkich użytych urządzeń, materiałów oraz usług związanych z energooszczędnym ogrzewaniem budynków. Będą to więc takie sprawy jak:

 • analiza termograficzna budynku,
 • audyt energetyczny budynku przed rozpoczęciem termomodernizacji,
 • docieplenie fundamentów, przegród budowlanych lub płyt balkonowych,
 • wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac termomodernizacyjnych,
 • wymiana stolarki – drzwi balkonowych, okien, również okien połaciowych, drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych,
 • wykonanie nowej instalacji ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, lub wymiana elementów istniejącej instalacji grzewczej, instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • montaż kolektora słonecznego i pompy ciepła,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
 • montaż fotowoltaiki, w tym montaż fotowoltaiki na gruncie,
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Urządzenia i materiały:

 • materiały budowlane używane do ocieplania,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji grzewczej oraz instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • materiały budowlane do systemu ogrzewania elektrycznego,
 • kolektor słoneczny z osprzętem,
 • pompa ciepła z osprzętem,
 • panele fotowoltaiczne i konstrukcje wsporcze,
 • materiały budowlane do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu,
 • stolarka okienna i drzwiowa.

Najważniejsze informacje o odliczeniu kosztów fotowoltaiki

Możliwość odliczenia kosztów związanych z termomodernizacją istnieje w ramach deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28 jako ulga podatkowa. Pełne odliczenie można zastosować na zakup urządzeń i materiałów oraz usług związanych z przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi, które zostaną zakończone w ciągu trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym miały miejsce pierwsze wydatki. Przykładowymi kosztami kwalifikującymi się do ulgi są m.in. wymiana źródła ciepła oraz montaż fotowoltaiki.

Ulga termomodernizacyjna jest ogromnym zyskiem dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy rozliczają się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przysługuje ona podatnikom, których wydatki związane z termomodernizacją budynku obejmują materiały budowlane, urządzenia oraz usługi z nią związane.

Warto zauważyć, że ulga ta podlega pewnym ograniczeniom. Instalacja musi być zakończona w ciągu 3. lat od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Maksymalna kwota odliczenia to 53 000 zł i obejmuje ona wszystkie prace termomodernizacyjne na budynkach, których podatnik jest właścicielem. Należy pamiętać, że wszelkie wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT, które stanowią integralną część deklaracji podatkowej. Koszty te powinny zostać uwzględnione w części B załącznika PIT/O na pozycjach 33 i 34. Ponadto należy podkreślić, że odliczeniu podlega również podatek VAT. W ramach ulgi termomodernizacyjnej nie można odliczyć żadnych wydatków, które zostały nam już zwrócone w jakiejkolwiek innej formie.

W sytuacji, gdy nasz dochód jest zbyt niski, aby móc skorzystać z pełnej ulgi termomodernizacyjnej, istnieje możliwość skorzystania z niej w ciągu 6 lat od końca roku, w którym poniesiono pierwsze koszty. Jednak warto zauważyć, że odliczeniu nie podlegają koszty, które były pokryte z dofinansowania zewnętrznego. Możliwe jest odliczenie wyłącznie tych wydatków, które zostały sfinansowane ze środków własnych, również w postaci kredytu lub pożyczki.

Reca Solar Szczecin – renomowany producent systemów PV 

Decydując się na instalację systemów PV najlepiej zdecydować się na renomowanego producenta z wieloletnim doświadczeniem. Producent Reca Solar Szczecin gwarantuje profesjonalny montaż oraz możliwość dostosowania instalacji fotowoltaicznych do Twoich potrzeb. Fotowoltaika zachodniopomorskie to nasz przysłowiowy konik, który przyciąga do nas kolejnych inwestorów. Jest tak, dzięki naszemu doświadczeniu oraz wspieraniu klientów na każdym etapie realizacji inwestycji.

Podobne wpisy