Strona główna / Blog / Jak rozliczana jest fotowoltaika?

Jak rozliczana jest fotowoltaika?

Montaż paneli fotowoltaicznych ma na celu między innymi uniezależnienie energetyczne. Niemniej w wielu przypadkach konieczne jest połączenie instalacji z siecią energetyczną – w celu uniknięcia przerw w dostępie do prądu. Sprawdźmy, na czym polegają rozliczenia takiej współpracy użytkowników paneli z dostawcami prądu.

Fotowoltaika a energia z sieci energetycznej

Montując nowoczesne panele i wykorzystując inteligentnie zaprojektowane konstrukcje wsporcze od Reca Solar Szczecin, zoptymalizujesz pracę instalacji solarnej. Niemniej specyfika mechanizmu produkcji prądu z energii słonecznej sprawia, że nawet najlepiej przeprowadzony montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie czy dachu nie pozwoli na pozyskiwanie istotnych ilości energii zimą ani tym bardziej w nocy. Oznacza to niedobory energii w niektórych okresach. Jednocześnie w letnie, w pełni słoneczne dni, instalacja pracuje o wiele wydajniej, często produkując wyraźnie więcej prądu, niż wynosi aktualne zapotrzebowanie. Efektem powyższego stanu rzeczy jest częste nawiązywanie współpracy prosumentów z siecią energetyczną.

Użytkownicy instalacji fotowoltaicznych odprowadzają do sieci nadmiar energii, której w danym momencie nie są w stanie wykorzystać. Natomiast w chwilach niedoboru mają prawo pobierać energię z sieci. W uproszczeniu można stwierdzić, że sieć służy jako magazyn energii. W praktyce jednak rozwiązanie to generuje pewne koszty, gdyż sieć czerpie zyski ze świadczenia opisanej usługi. W dalszej części tekstu wyjaśniamy, na czym polega rozliczenie użytkownika z siecią.

Net-metering i net-billing

Obecnie istnieją równolegle dwa systemy rozliczeń z siecią. Są to net-metering i net-billing. Pierwszy z nich to starsze rozwiązanie, natomiast net-billing to nowsza propozycja. Sprawdź, jak działa każdy z tych systemów oraz z którego można, a czasami trzeba korzystać.

Net-metering

Net-metering, określany również jako system opustów, był domyślnym rozwiązaniem dla każdego prosumenta, który zdecydował się na montaż fotowoltaiki przed 1 kwietnia 2022 roku. Rozwiązanie to pozwalało odprowadzać nadmiar energii do sieci, a w późniejszym czasie za darmo odebrać 80% nadwyżek. Tym samym współpraca z siecią zwykle okazywała się darmowa.

Co  istotne, każdy, kto zamontował fotowoltaikę przed 1 kwietnia 2022 roku wciąż może korzystać z systemu net-metering i to aż do 2037 roku. Niemniej wiąże się to z pewnymi ograniczeniami, głównie w zakresie możliwości korzystania z dofinansowań – większość dotacji jest przydzielana już po zakończeniu realizacji projektu. Jednocześnie uzyskanie kwalifikacji do programu dofinansowania wymaga zwykle przejścia na system rozliczeń net-billing. Obowiązkowo system ten dotyczy wszystkich inwestorów, którzy uruchomili instalację po 1 kwietnia 2022 roku.

Net-billing

Rozwiązaniem, które zastąpiło net-metering, jest net-billing. Nowy system budzi wiele kontrowersji i sprzeciw ze strony użytkowników, ponieważ zakłada rezygnację z systemu opustów. W tym przypadku odprowadzana energia jest automatycznie przeliczana na pieniądze na podstawie średniej miesięcznej stawki za energię według taryfy. W sytuacji zapotrzebowania na energię dokonywane jest powrotne przeliczenie energii na pieniądze również po aktualnej stawce miesięcznej, Od 1 lipca 2024 roku cena odkupu energii będzie ustalana dla godzinowych okresów rozliczeniowych.

Licznik dwukierunkowy jako istotna część systemu PV

Rozliczenie użytkownika z siecią odbywa się przeważnie w ujęciu półrocznym lub rocznym, po przeprowadzeniu podsumowania współpracy. Aby możliwe było stworzenie zestawienia ilości energii odprowadzanej i pobieranej wraz z przeliczeniem na koszt, zarówno w przypadku montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie, jak i na dachu, niezbędne jest wyposażenie się w licznik dwukierunkowy. Urządzenie to montuje się przy inwerterze, gdzie monitoruje ono przepływ energii, wraz z uwzględnieniem aktualnych cen, po których przepływ ten jest rozliczany. Często licznik energii oferuje również funkcje dodatkowe z zakresu monitorowania pracy instalacji.

Rozliczenie fotowoltaiki w firmie

Kwestia rozliczenia fotowoltaiki przez firmę często, choć nie zawsze, wygląda inaczej niż w przypadku użytkowników prywatnych. Należy zacząć od tego, że montaż paneli fotowoltaicznych w firmie wymaga zwykle również podłączenia do sieci. Tym samym także w tym przypadku pojawia się licznik dwukierunkowy. Jednocześnie istnieje kilka możliwych rozwiązań kwestii rozliczenia firmy z siecią.

  • Net-metering/net-billing – firmy użytkujące instalację fotowoltaiczną o mocy do 50 kW uzyskują status prosumenta, zatem rozliczają się z siecią dokładnie na tych samych zasadach, co gospodarstwa domowe. W przypadku starszych inwestycji możliwe jest rozliczenie przez net-metering, natomiast pozostali inwestorzy są objęci systemem net-billing.
  • Sprzedaż/kupno po cenach z Towarowej Giełdy Energii – podobnie jak przy rozliczeniu prosumenckim, firma sprzedaje, a później odkupuje energię, jednak stawka jest w tym przypadku taka sama, jak aktualna cena na Towarowej Giełdzie Energii.
  • Indywidualny system rozliczeń – przedsiębiorstwa mają również możliwość ustalania indywidualnych warunków rozliczeń zarówno w kwestii stawki, jak i terminów. Dostawcy energii są chętni wdrażać takie rozwiązania głównie w przypadku największych przedsiębiorstw, które są dla nich cennymi klientami.

Magazyn energii, czyli niezależność od sieci

Zastanawiasz się może, czy fotowoltaika zachodniopomorskie musi być bezwarunkowo objęta systemem rozliczeń z siecią? Warto zatem wyjaśnić, że istnieje możliwość, aby całkowicie uniezależnić się od dostawcy energii. Sposobem na to jest montaż własnego magazynu energii. Posiadając takie urządzenie, to do niego będziesz odprowadzać energię, zamiast wysyłać nadwyżki do sieci. W każdej chwili będziesz mógł wykorzystać energię zgromadzoną w akumulatorze.

Wbrew pozorom kwestia rozliczania fotowoltaiki nie jest szczególnie skomplikowana. Większość użytkowników korzysta z systemu net-billing, a prace starszych instalacji można rozliczać poprzez net-metering. Również wiele firm korzysta dzisiaj ze statusu prosumenta, a pozostałe rozliczają się z dostawcami energii po cenach z Towarowej Giełdy Energii lub według umów indywidualnych.

Podobne wpisy