Strona główna / Blog / Jak sprawdzić ile prądu wyprodukowała fotowoltaika?

Jak sprawdzić ile prądu wyprodukowała fotowoltaika?

ile prądu produkuje fotowoltaika

Kontrola nad pracą instalacji fotowoltaicznej pozwala utrzymywać jej funkcjonowanie na najwyższym poziomie. Z tego powodu tak istotne jest, aby sprawdzać ilość prądu produkowanego przez instalację. Jako zespół specjalistów z zakresu fotowoltaiki, Reca Solar Szczecin podpowiada, jak to robić.

Dlaczego warto sprawdzać ilość produkowanej energii?

Warto zacząć od wyjaśnienia, dlaczego właściwie ważne jest, aby sprawdzać ilość produkowanej energii. Otóż tę kwestię należy rozpatrywać oddzielnie dla mikroinstalacji i farm fotowoltaicznych. W przypadku mikroinstalacji jest to ważne dla:

  • optymalizacji pracy instalacji,
  • kontroli wydatków,
  • identyfikacji ewentualnych awarii.

Jeśli chodzi o farmy fotowoltaiczne w zachodniopomorskim, ale też w każdym innym województwie, do wymienionych powyżej czynników dochodzą jeszcze:

  • przygotowanie właściwej strategii biznesowej,
  • określenie realnych możliwości w zakresie ilości dostarczanej energii,
  • planowanie wydatków,
  • gwarancja stałości dostaw energii do użytkowników.

Fotowoltaika zachodniopomorskie to zarówno liczne mikroinstalacje, jak i farmy fotowoltaiczne. Montaż fotowoltaiki w domu, jak i budowa farmy fotowoltaicznej wymagają stosowania urządzeń pomiarowych. W obu przypadkach jest dostępnych w tym zakresie wiele rozwiązań, które omówimy w dalszej części tekstu.

Liczniki energii

Podstawowym sposobem na śledzenie produkcji energii jest montaż licznika. Urządzenie to zazwyczaj jest instalowane jako integralna część systemu fotowoltaicznego. Zadaniem licznika jest dokonywanie precyzyjnych pomiarów ilości prądu wyprodukowanego przez panele słoneczne.

Większość współczesnych liczników energii umożliwia monitorowanie produkcji energii w czasie rzeczywistym. Dzięki temu użytkownik może na bieżąco śledzić, ile energii jest w danym momencie generowane przez jego system fotowoltaiczny. To szczególnie przydatne w najbardziej słoneczne dni, kiedy produkcja energii jest na najwyższym poziomie.

Warto jednak podkreślić, że liczniki nie tylko dostarczają informacje na temat bieżącej produkcji energii, ale też przechowują historyczne dane o produkcji, co umożliwia analizę wydajności systemu na przestrzeni czasu. Analiza może ujawnić istotne wzorce, na przykład okresy zwiększonej lub zmniejszonej produkcji. Dzięki temu użytkownik może lepiej zrozumieć, jak działa jego system i jakie czynniki wpływają na jego efektywność.

Niezbędne liczniki dwukierunkowe

Wielu prosumentów podłącza swoje instalacje fotowoltaiczne do sieci energetycznej, aby zapewnić sobie dostęp do prądu w czasie ograniczonej produkcji energii przez panele. W takim przypadku wymagany jest od nich montaż licznika dwukierunkowego, który liczy nie tylko ilość energii wyprodukowanej, ale też oddawanej do sieci i odbieranej od dostawcy. Dzięki temu możliwe jest uczciwe rozliczenie z dostawcą prądu.

Monitory produkcji energii

Monitory produkcji energii reprezentują bardziej zaawansowany poziom technologiczny, przez co oferowane są użytkownikom pragnącym zgłębić szczegóły wydajności systemów fotowoltaicznych. Urządzenia te nie ograniczają się wyłącznie do mierzenia całkowitej ilości wyprodukowanej energii. Ich równie ważnym zadaniem jest dostarczanie aktualnych danych na temat napięcia, prądu i mocy systemu, czyli parametrów kluczowych do określenia stanu i wydajności instalacji fotowoltaicznej.

Monitory produkcji energii oferują również informacje na temat zużycia energii w domu. To szczególnie cenne dla osób, które chcą zrozumieć, w jakiej ilości ich dom zużywa energię na przestrzeni dnia czy tygodnia. Monitorowanie zużycia energii może pomóc w identyfikacji obszarów, gdzie możliwa jest większa oszczędność.

Aplikacje mobilne i oprogramowanie

W dobie cyfryzacji coraz więcej systemów PV zostaje wyposażonych w dedykowane oprogramowanie lub aplikacje mobilne, umożliwiające użytkownikom monitorowanie produkcji energii z dowolnego miejsca, za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera. Wykorzystując dane z licznika energii lub monitora produkcji energii, aplikacje prezentują informacje w intuicyjny i zrozumiały sposób, często z wykorzystaniem interaktywnych wykresów i diagramów.

Jednym z podstawowych zadań takich aplikacji jest wyświetlanie aktualnej i całkowitej produkcji energii. Użytkownik w każdej chwili może sprawdzić, ile energii generuje w danej chwili system fotowoltaiczny, jak również zobaczyć, ile energii wyprodukowano łącznie w danym dniu, tygodniu, miesiącu czy roku.

Niektóre aplikacje dostarczają również dodatkowe użyteczne informacje, takie jak prognozy produkcji energii na podstawie danych historycznych, prognozy pogody, powiadomienia o ewentualnych problemach z działaniem systemu czy informacje na temat zużycia energii w domu.

Nawet bardziej zaawansowane aplikacje mogą zawierać dodatkowe funkcje, umożliwiające kompleksowe zarządzanie systemem fotowoltaicznym, w tym kontrolę stanu akumulatorów, sterowanie sprzętem domowym w celu optymalizacji zużycia energii czy sprzedaż nadwyżek energii do sieci.

Inwertery z wbudowanymi monitorami

Instalując konstrukcje PV i przeprowadzając montaż paneli fotowoltaicznych, trzeba wyposażyć się również w falownik, zwany także  inwerterem. Niektóre nowoczesne inwertery, które odgrywają kluczową rolę w systemach fotowoltaicznych, przekształcając prąd stały (DC), generowany przez panele słoneczne, w prąd przemienny (AC) wykorzystywany w gospodarstwie domowym. Dzięki temu urządzenia te zapewniają kompleksową obsługę zarówno w zakresie konwersji energii, jak i monitoringu produkcji.

Inwertery z wbudowanymi monitorami są wyposażone w zaawansowane sensory i systemy pomiarowe, które mogą dostarczać informacji na temat bieżącej produkcji energii, napięcia, prądu, a także efektywności działania samego falownika. Dzięki temu użytkownik nie tylko ma dostęp do danych dotyczących produkcji energii, ale także może monitorować stan i wydajność kluczowego elementu swojego systemu fotowoltaicznego.

Jedną z zalet tego rozwiązania jest zwiększona wygoda użytkowania. Inwertery z wbudowanymi monitorami eliminują potrzebę instalowania i zarządzania oddzielnym urządzeniem monitorującym – wszystko jest zawarte w jednym urządzeniu, co przyczynia się do efektywności całego systemu.

Sposobów na pomiar ilości energii produkowanej przez fotowoltaikę jest wiele. Czy to farmy fotowoltaiczne w zachodniopomorskim, czy mikroinstalacje w Małopolsce – warto kontrolować pracę instalacji.

Podobne wpisy