Strona główna / Blog / Jak czytać rachunek za prąd PGE fotowoltaika?

Jak czytać rachunek za prąd PGE fotowoltaika?

Wielu użytkowników fotowoltaiki ma problemy z odczytywaniem rachunków za prąd. Rzeczywiście są to skomplikowane dokumenty, o wiele bardziej złożone niż te dla użytkowników niedysponujących fotowoltaiką – warto więc wyjaśnić, jak czytać taki dokument. Wyjaśniamy tę kwestię na przykładzie rachunków generowanych przez firmę PGE – jednego z największych producentów i dostawców energii w Polsce.

Czemu użytkownicy fotowoltaiki otrzymują rachunki za prąd?

Zacznijmy od wyjaśnienia, dlaczego systemy PV często nie zwalniają z konieczności opłacania rachunków za prąd, które jednak są nieporównywalnie niższe niż w przypadku użytkowników korzystających wyłącznie z prądu sieciowego. Mowa tutaj o kwotach mniejszych o nawet 90 procent. Niemniej użytkownicy fotowoltaiki nie zawsze mogą polegać na panelach, które nie są użyteczne podczas nocnej ciemności czy też niewielkiej ilości promieni słonecznych docierających na ziemię w zimie. Produkcja energii jest wtedy ograniczona, zatem trzeba skorzystać z energii sieciowej.

Jak dokonuje się pomiarów?

Wystawienie rachunku za wykorzystanie energii jest możliwe pod warunkiem wykonania dokładnego pomiaru zużycia energii. W przypadku prosumentów sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ de facto pobierają oni z sieci swoją własną energię, którą odprowadzili do niej w okresie nadmiarowej pracy instalacji. Konieczne jest zatem zmierzenie zarówno energii pobranej, jak i oddanej. Z tego powodu też każdy, kogo interesuje fotowoltaika zachodniopomorskie, powinien zainteresować się również licznikiem dwukierunkowym. Urządzenie to montuje się wraz z inwerterem, aby mogło zbierać dane dotyczące przepływu energii na linii prosument-dostawca energii.

Jak oblicza się ostateczną kwotę?

Najważniejszą częścią rachunku za prąd jest rubryka zawierająca kwotę do zapłaty. Warto jednak wiedzieć, w jaki sposób jest ona obliczana. Otóż sprawa jest dosyć skomplikowana. Pod uwagę trzeba wziąć bowiem nie tylko różnice między energią pobraną a oddaną, ale też obowiązujące w określonym czasie stawki, a w niektórych przypadkach również upusty. Szczegółowe omówienie kwestii systemów rozliczeń fotowoltaiki znajdziesz w innym artykule dostępnym na blogu Reca Solar Szczecin – „Jak rozliczana jest fotowoltaika?”

Trzyczęściowa faktura za prąd

Warto podkreślić, że bez względu na systemy konstrukcji fotowoltaicznych, rodzaje wykorzystywanych modułów czy inwerterów oraz inne elementy instalacji fotowoltaicznych, rachunki za prąd dla użytkowników fotowoltaiki wyglądają podobnie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że mogą się one nieco różnić w zależności od dostawcy energii. W przypadku PGE są to faktury złożone z trzech części. W kolejnych paragrafach omawiamy każdą z nich.

Informacje podstawowe

Pierwsza część faktury zawiera podstawowe informacje dotyczące prosumenta, instalacji i użytkowania energii. Są to między innymi dane umożliwiające identyfikację danego prosumenta. Dostawca energii wystawiający rachunek ma obowiązek wyszczególnić w nim ilość zużytej energii, informację o grupie taryfowej, okres rozliczenia oraz kwotę należności. 

Rozpiska zużycia energii

W drugiej części rachunku pojawiają się bardziej szczegółowe informacje dotyczące zużycia energii. Prosument może się z niej dowiedzieć, ile energii wykorzystywał w poszczególnych okresach roku i miesiącach, a nawet w danych godzinach. To bardzo przydatne dane, które pozwalają dokonać analizy skutkującej optymalizacją użytkowania sieci. Prosument zapoznaje się ze specyfiką zapotrzebowania energetycznego obiektu, co pozwala znaleźć źródło nadmiernej intensywności użytkowania prądu. Na podstawie danych dostępnych w drugiej części rachunku można też ocenić wydajność instalacji solarnej.

Podsumowanie i opłaty dodatkowe

Ostateczna kwota do zapłaty widniejąca na rachunku z sieci to nie tylko podsumowanie należności za zakup prądu, ale również szereg dodatkowych opłat. Należy zaznaczyć, że decydując się na montaż fotowoltaiki, bez względu na wybrane rozwiązania, prosument decydujący się współpracować z siecią, będzie zobowiązany do uiszczania opłat dodatkowych. Należy przy tym zaznaczyć, że zarówno liczba i rodzaj opłat dodatkowych, jak i ich wysokość, po części mogą się różnić u poszczególnych dostawców. Najczęściej występujące opłaty to:

  • sieciowa,
  • kogeneracyjna,
  • mocowa,
  • jakościowa,
  • przejściowa,
  • sieciowa zmienna całodobowa,
  • OZE,
  • abonamentowa.

Okres rozliczeniowy

Z pewnością istotną informacją dla prosumentów jest ta określająca, kiedy będą musieli zapłacić za pobraną energię z sieci. Okres rozliczeniowy jest ustalany przez dostawcę energii. Najczęściej wynosi pół roku, choć należy zaznaczyć, że rachunki mogą przychodzić również częściej bądź rzadziej. Zwłaszcza w przypadku największych klientów, a więc przedsiębiorstw korzystających z rozbudowanych instalacji fotowoltaicznych na obszernych systemach konstrukcji fotowoltaicznych, istnieje możliwość ustalania indywidualnych warunków współpracy, w tym również okresów rozliczeniowych.

Systemy konstrukcji fotowoltaicznych wschód-zachód jako sposób na obniżenie rachunków

Konieczność opłacania rachunków za prąd wynika z występowania przerw w produkcji energii przez instalację fotowoltaiczną. Natomiast do obniżki kwoty na fakturze może się przyczynić wdrożenie odpowiednich rozwiązań na poziomie montażu fotowoltaiki. Dobrym rozwiązaniem może być fotowoltaika wschód-zachód. W żadnym momencie w ciągu doby nie generuje ona tak wiele energii, jak instalacja złożona z paneli skierowanych ku południu, jednak produkuje prąd o wiele dłużej – od wschodu aż do zachodu słońca. Dzięki temu okresy niedoboru energii są krótsze. Co więcej, mniejsza amplituda w zakresie produkcji energii w ciągu doby sprawia, że mniejsze są też nadwyżki. Innymi słowy, systemy konstrukcji fotowoltaicznych umożliwiające ułożenie paneli w stronę wschodnią i zachodnią obniżają ilość energii wymienianej pomiędzy prosumentem a dostawcą energii.

Na pierwszy rzut oka rachunek za prąd dla prosumenta może być mało czytelny, jednak mając świadomość tego, w jaki sposób wyliczana jest ostateczna kwota do zapłaty oraz z jakich części składa się rachunek, staje się ona bardziej czytelna. Dobrze również mieć świadomość, jak można obniżyć opłaty za prąd.

Podobne wpisy